biuro rachunkowe Katowice, kancelaria podatkowa, kancelaria rachunkowa, Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, obniżenie podatków , optymalizacja podatkowa, rachunkowość przez internet , księgowość, e-księgowość ,zarządzanie nieruchomościami katowice , ubezpieczenia , twoja księgowa , obniż podatek dochodowy, tania księgowość, księgowanie przez internet , rachunkowość przez internet , deklaracje podatkowe przez internet , książka przychodów i rozchodów Katowice, pełna księgowość , księgowa w Katowicach , zarządzanie budynkiem , księgowośćwspólnot mieszkaniowych , księgowanie przez internet rozliczenia z urzędem skarbowym Katowice , KPIR ,optymalizacja podatkowa, kpir , Twój księgowy Brynów, Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, deklaracje podatkowe Śląskie biuro rachunkowe w Katowicach obniż składkę na zus deklaracja podatkowa vat optima podatki vat konsultacje podatkowe rachunkowość zus lista płac mniejszy zus obliczanie składek podatki obliczanie wyliczanie deklaracje podatkowe web logowanie dla klientów biura rachunkowego obniż swój podatek konsultacje podatkowe doradztwo podatkowe obniżanie kosztów podatkowych przygotowanie deklaracji księgowanie przez internet, pulpit zdalny

 

RACHUNKOWOŚĆ
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Specjalizujemy się również w zarządzaniu nieruchomościami oraz prowadzeniem pełnej dokumentacji księgowej wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Premia kompensacyjna, remontowa i termomodernizacyjna to nasza mocna strona!!!

Posiadanie licencji Ministra Infrastruktury do zarządzania nieruchomościami zobowiązuje do znajomości innych przepisów prawa niż w tradycyjnym biurze rachunkowym - m. in. ustawy o gospodarce nieruchomościami i o ochronie praw lokatorów. Gwarantujemy prawidłowe rozliczenia z U.S. i wszystkimi osobami tworzącymi wspólnotę mieszkaniową.

Katalog czynności związanych z administrowaniem

Czynności związane z obsługą formalną nieruchomości i jej właścicieli

 • Organizację Wspólnoty Mieszkaniowej - wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon, założenie konta bankowego;

 • Protokolarne przejęcie nieruchomości;

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości , prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;

 • Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

 • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

 • Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;

 • Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości;

Czynności związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

 • Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

 • Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

 • Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

 • Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

 • Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

 • Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

 • Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości;

 

Czynności związane z rachunkowością  i finansami nieruchomości wspólnej

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych). Premia kompensacyjna, remontowa i termomodernizacyjna.

 • Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Właścicieli;

 • Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości - zwłaszcza reklam, anten GSM, trakcji tramwajowych;

 • Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości;

 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów w ustalonych odstępach czasu), funduszu remontowego;

 

powrót do oferty

 

Zamów szybki kontakt
naszego konsultanta

 
Twój e-mail Twój numer telefonu

Skontaktujemy się z Państwem
tak szybko jak to bedzie możliwe.
  Wyślij

Program partnerski

Za polecenie Klienta, który podpisze
umowę z naszą Kancelarią na usługę
księgową lub zarządczą otrzymasz 200 zł.